Amalan Membuka Mata Batin Dengan Ayat Kursi Tanpa Puasa

Amalan Membuka Mata Batin Dengan Ayat Kursi Tanpa Puasa – Masalah membuka mata batin memang menjadi salah satu tujuan dari orang yang ingin lebih peka dengan lingkungan sekitar, termasuk membuka indera keenam sehingga lebih tau dunia makhluk ghaib. Untuk apa pentingnya membuka mata batin? Untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Selain itu untuk mengetahui dunia ghaib dan makhluk ghaib sebagai ciptaan Allah SWT.

Ada salah satu amalan membuka mata batin dalam Al Quran yang bisa dilakukan tanpa tirakat puasa, baik puasa mutih, puasa weton atau puasa apapun. Amalan membuka mata batin dengan ayat Kursi adalah salah satu amalan ampuh dalam hal membuka mata batin manusia. Amalan ini akan kami bagikan bagi anda yang ingin lebih peka pada dunia sekitar, baik dunia kasat mata maupun tak kasat mata.

Amalan membuka mata batin dengan ayat kursi ini tidak ada syarat apapun. Selain itu juga tidak bersifat musyrik atau syirik. Biasanya amalan ampuh membuka mata batin dengan cepat adalah kebanyakan menggunakan cara kejawen melalui puasa atau meditasi / bertapa. Tetapi menggunakan cara yang islami ini anda mampu membuka mata batin dengan melalui doa saja.

Tata Cara Amalan Membuka Mata Batin dengan Ayat Kursi

Untuk membuka mata batin / indera keenam dengan amalan membuka mata batin dengan Ayat Kursi adalah sebagai berikut :

  1. Lakukan solat hajat dua rakaat saja pada tengah malam kira kira pukul 00.00 atau lebih. Lebih baik lagi jika anda lakukan pada pukul 03.00
  2. Seusai shalat hajat membaca : Ta’awudz 1 kali, Basmallah 3 kali, Syahadat 3 kali, istighfar 101 kali, Sholawat Nabi 101 kali.
  3. Tawasulan alfatihah kepada : Nabi Muhammad SAW, Jami’il malaikat fi samawati wal ardhi, Sulthono waliyulloh syaikh abdul qodir aljailany, Bapak dan ibu anda, ilaa Man ajazani ki pandu jagat.
  4. Lanjutkan dengan amalan amalan berikut :
  • YAA ALLOH YAA QODIIM 1041 kali
  • ALLAHUMMA INNI AS’ALUKA BI QUWWATIKA WA QUDROTIKA BI IDNIKA YAA ALLOH 41 kali
  • INNAMAA AMRUHU IDZAA ARODA SYAI AN, AIYAQUU LALAHU KUN FAYAKUN (surat yasin ayat 82) 41 kali
  • AYATUL KURSY 21 kali
  • LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIM 11 kali
  • ALHAMDULILLAAHIR ROBBIL ‘ALAMIIN 1 kali (Tiupkan 3 kali ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh).

Lakukan rutin Amalan Membuka Mata Batin Dengan Ayat Kursi diatas setiap hari minimal selama 40 hari tanpa henti.

Bacaan Ayat Kursi

ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIM

ARTINYA :

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sebenarnya, Amalan Membuka Mata Batin Dengan Ayat Kursi ini memang kurang lengkap tanpa melakukan puasa mutih. Maka dari itulah anda bisa membuka mata batin secara praktis tanpa puasa atau tirakat hanya dengan amalan doa namun dengan perantara Kalung Ayat Kursi. KLIK DISINI untuk mendapatkan Kalung Ayat Kursi.

Demikian Amalan Membuka Mata Batin Dengan Ayat Kursi semoga bermanfaat untuk kita semua. BARAKALLAH.