[DAHSYAT] 3 Doa Nabi Sulaiman Untuk Kekayaan dan Kewibawaan

[DAHSYAT] 3 Doa Nabi Sulaiman Untuk Kekayaan dan Kewibawaan – Nabi Sulaiman merupakan seorang Nabi yang dikenal sangat kaya. Kepemimpinannya sangat kuat sehingga kerajaan yang dipimpinnya amatlah besar hingga mampu menaklukkan kerajaan lain yang dipimpin seorang Ratu bernama Ratu Balqis. Bahkan konon, Ratu cantik ini terpikat oleh kewibawaan Nabi Sulaiman dan bersedia menjadi istrinya. Gabungan kedua kerajaan menambah besarnya kekuasaan Nabi Sulaiman. Selain wibawa yang luar biasa, kekayaannya juga melimpah.

Usut punya usut ternyata ada rahasia doa Nabi Sulaiman yang bisa membuatnya kaya raya dan memiliki kewibawaan tinggi. Doa inilah yang rutin diamalkan sang Nabi untuk mendapatkan ridho ALLAH dalam menjalani kehidupannya. Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu pengasihan kewibawaan dari sang Ayah yang tak lain adalah Nabi Daud AS.

Ada 3 doa Nabi Sulaiman yang mampu mendatangkan berkah kewibawaan dan juga kekayaan. Barang siapa yang mau mengamalkan doa ini maka dirinya akan mendapatkan rezeki nomplok dari Allah SWT tanpa disangka sangka. Inilah bunyi tiga (3) Doa Nabi Sulaiman tersebut!

Doa Nabi Sulaiman Mendapatkan Rezeki Nomplok

QAALA RABBI IGHFIR LII WAHAB LII MULKAN LAA YANBAGHII LI-AHADIN MIN BA’DII INNAKA ANTA ALWAHHAABU

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi” (Qs. Shaad: 35)

Doa Nabi Sulaiman Untuk Mendapatkan Kewibawaan

“INNAHUU MIN SULAIMAANA WAINNAHUU BISMILLAAHIRRAHMAA NIRRAHIIIIM. ALLAA TA’LUU A’LAYYA WA’TUUNII MUSLIMIIIIN”

Artinya :

Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman isinya : “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah dirimu sekalian berlaku sombong terhadapku serta datanglah kepadaku sebagai orang berserah diri (QS Al Naml : ayat 30-31).

Doa Nabi Sulaiman Untuk Menyukuri Nikmat-NYA

Bagi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah atas apa yang didapatkan selama hidup maka Allah pasti akan menambah rezeki dan kekayaannya. Adapun doa Nabi Sulaiman untuk mensyukuri setiap nikmat Allah adalah :

FATABASSAMA DAHIKAN MIN QAWLIHA WAQALA RABBI AWZIAANII AN ASHKURA NIAAMATAKA ALLATII ANAAAMTA AAALAYYA WAAAALA WALIDAYYA WAAN AAAMALA SALIHAN TARDAHU WAADKHILNII BIRAHMATIKA FII AAIBADIKA ALSSALIHIINA

ARTINYA :

“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh” (Qs. An-Naml: 19)

Cara Mengamalkan Doa Nabi Sulaiman

Bacalah ke tiga doa Nabi Sulaiman tersebut diatas masing-masing satu kali saja rutin setiap selesai solat lima waktu. Jika anda ingin mendapatkan kedahsyatan doa tersebut, silahkan amalkan seusai solat tahajud / solat hajad masing masing dibaca 11 kali dan diakhiri dengan membaca surat Al Fatihah sebanyak 7 kali.

Demikian semoga bermanfaat, BARAKALLAH.