Doa Alfatihah Syekh Abdul Qadir Jaelani Mendapat Berkah Tak Terduga

Doa Alfatihah Syekh Abdul Qadir Jaelani Mendapat Berkah Tak Terduga – Ada satu lagi doa Syekh Abdul Qadir Jaelani yang apabila diamalkan dengan istiqomah atau rutin akan mendapatkan berkah dan rezeki yang tak pernah disangka sebelumnya. Entah itu rezeki berupa materi / uang, berupa kesehatan, mendapatkan kabar baik setiap saat, memiliki anak soleh soleha, istri soleha dan dikelilingi orang orang soleh di sekitarnya. Doa tersebut adalah doa Al Fatihah yang pernah diajarkan beliau Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan tata cara tertentu menurut beliau.

Doa ini sudah banyak terbukti memiliki berkah luar biasa, diantaranya sebagai berikut :

Berkah Doa Alfatihah Syekh Abdul Qadir Jaelani

Orang yang mau mengamalkan doa alfatihah ini akan mendapatkan manfaat seperti berikut :

 1. Dikasihi dan dicintai makhluk
 2. Diberikan ketentraman dalam rumah tangga
 3. Disenangi dalam pergaulan
 4. Mendapatkan kesaktian/kedigjayaan
 5. Diberikan Allah rezeki yang berlimpah
 6. Mendapat perlindungan harta bendanya
 7. Mendapat kecukupan barokah, karomah, fadhal.
 8. Senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT.

Tata Cara Amalan Doa Alfatihah Syekh Abdul Qadir Jaelani

Doa Alfatihah yang merupakan bacaan surat Al Fatihah dapat membawa keberkahan luar biasa apabila diamalkan dengan tata cara tertentu.

Surah Al-Fatihah itu dalam sehari-semalam dibaca seratus kali. Namun tidak serta merta langsung dibaca sebanyak 100 kali dalam satu waktu. Bisa dibagi dengan rincian sebagai berikut :

Setelah shalat Subuh membaca Al-Fatihah 30 kali, setelah shalat Zhuhur 25 kali, setelah shalat Ashar 20 kali, setelah maghrib 15 kali, dan setelah shalat Isya 10 kali. Di setiap waktu itu setelah selesai membaca Al- Fatihah membaca doa berikut ini sebanyak satu kali saja.

BACA JUGA : Amalan Syekh Abdul Qodir Jaelani Untuk Kerezekian dan Kekayaan

Doa Setelah Doa Alfatihah Syekh Abdul Qodir Jaelani

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

(Alhamdulillaahi rabbil-‘aalamiin) munawwiri abshaaril-‘aarifina binuuril-ma’rifati yaqiini, jaadzibi azimmati asraaril-muhaqqiqiina bijadzabaatil-qurbi wat-tamkiin, faatihi aqfaali qulubil-muwahhidiin bifaatihatit-tawhiidi wal-fathil-mubiin, alladzii ahsana kulla syay-in khalaqahu wabada-a khalqal-insaani min thiinin tsumma ja’ala naslahu min sulaalatin min maa’in mahiin.

(Arrahmaanir-rahiim) al-‘aziizil-hakiimil-‘aliyyil-‘azhiimil-awwalil-qadiim, khaathaba muusaal-kalima bikhithaabit-takriimi wa syarrafa nabiyyahul-kariima binnashshisy-syariif, walaqad aataynaaka sab’an minal-matsaanii wal-quraanal ‘azhiim.

(Maaliki yawmid-diin) qaahiril-jabaabirati wal-mutamarridiina wa mubiidith-thughaatil jaahidiina dza likumullaahu rabbukum fatabaarakallaahu ahsanul-khaaliqiin, fayaaman laa syariika lahu walaa mu’in.

(iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin) mu’tarifiina bil-ajzi ‘anil-qiyaami wa hiya ramiim.

(ihdinash-shiraathal-mustaqiim) shiraatha ahlil-ikhlaashi wat-tasliim

(Shiraathal-ladziina an’amta ‘alayhim) shiraathal-ladziina tasallaw bil-hudaa wafarihuu bimaa ladayhim.

(Ghayril maghdhuubi ‘alayhim) habnallaahumma minka mawajibash-shiddiiqiin.  Wa asyhidnaa masyaahidasy-syuhadaa’i walaa taj’alnaa dhalliina walaa mudhilliina walaa tahsyurnaa fii zumratizh-zhaalimiina (Waladh-dhaalliin) (Aamiin)

Allaahumma bihaqqi haadzihil-faatihati, iftah lanaa fathan qariiba, allaahumma bihaqqi haadzihisysyaafiyati isyfinaa min kulli aafatin wa ‘aahatin fiddunyaa wal aakhirah. Allaahumma bihaqqi haadzihil-kaafiyati, ikfinaa maa ahammanaa min amrid-dunyaa wal aakhirati wa ajri ta’alluqaatii wa ta’alluqaati ‘ibaadikal-mu’miniina ‘alaa ajalli ‘awaa’idika wasyfa’lanaa binafsika ‘inda nafsika fid-dunyaa wal-akhirah, idz laa arhama binaa wabihim minka yaa arhamar-raahimiin.

Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallama tasliiman katsiiran ilaa yawmid-diin wal hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

BACA JUGA : 4 Keutamaan Bulan Muharram, Nomor 4 Masya Allah Tak Terduga

ARTINYA :

“Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

(Segala Puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam) Yang menyinari pandangan orang-orang arif dengan cahaya ma’rifah dan keyakinan, Yang menarik kendali rahasia-rahasia para muhaqqiq (orang yang tahu detail-detail sesuatu) dengan tarikan-tarikan kedekatan dan kekokohan, pembuka kunci-kunci hati orang-orang yang bertauhid dengan pembuka tauhid dan kemenangan yang nyata, yang membaguskan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, dan memulai penciptaan manusia (yakni penciptaan Adam) dari tanah kemudian menjadikan keturunannya dari suatu saripati air yang hina.

(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Maha Awal, Maha Terdahulu. Dia berbicara kepada Nabi Musa, Kalamullah, dengan pembicaraan yang memuliakan. Dan Dia memuliakan Nabi-Nya yang mulia (Nabi Muhammad) dengan nash yang mulia, Wa laqad aataynaaka sab’an minal matsaani wal-qur’anal-‘azhiim (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung).

(Yang menguasai hari kemudian) Yang mengalahkan orang-orang yang zhalim dan mereka yang sewenang-wenang, Yang membinasakan para thaghut yang ingkar. Itulah Allah, Tuhan kalian. Maha Suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Wahai Dzat Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula ada penolong.

(Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Dengan mengakui kelemahan dalam melaksanakan hak-Mu di setiap waktu dan saat. Wahai Dzat Yang Membangkitkan angin yang diam, wahai Dzat Yang menghidupkan tulang-belulang yang dalam keadaan hancur.

(Tunjukilah kami jalan yang lurus) Jalan orang-orang yang memiliki keikhlasan dan penyerahan diri.

(Yakni jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka) Jalan orang-orang yang terhibur dengan petunjuk dan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka.

(Bukan jalan orang-orang yang dimurkai) Berikanlah kepada kami, Ya Allah, dorongan-dorongan kaum shiddiqin, dan perlihatkanlah kepada kami pemandangan-pemandangan para syuhada, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang sesat dan jangan pula tergolong orang-orang yang menyesatkan, dan janganlah Engkau kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang zhalim.

(Dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Aamiin).

Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah (pembuka) ini, bukakanlah bagi kami keterbukaan (kemenangan) yang dekat. Ya Allah, dengan kemuliaan penyembuh ini, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan gangguan kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan surah yang mencukupi ini, cukupilah kami dalam segala yang penting bagi kami dari urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah kecintaan kami dan kecintaan hamba-hamba-Mu yang mukmin adalah pada manfaat dari-Mu yang terbesar. Berilah kami pertolongan dengan diri-Mu pada diri-Mu di dunia dan akhirat, karena tidak ada yang lebih penyayang terhadap kami dan terhadap mereka daripada Engkau, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya sebanyak-banyaknya sampai hari akhir kelak, dan segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.”

Itulah doa Alfatihah yang pernah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jaelani. Semoga dapat anda amalkan secara istiqomah agar dapat merasakan manfaatnya yang luar biasa. Demikian, BARAKALLAH.

6,883 kali dilihat, 39 kali dilihat hari ini

Artikel Lainya:

 • doa bismillah syekh abdul qodir jaelani
 • doa syekh abdul qadir jailani
 • cara menggunakan hizib jailani
 • amalan syeh abdul qodir jailani
 • amalan dzikir syekh abdul qodir jaelani
 • hizib asror syekh abdul qodir jaelani
 • Doa Basmalah syeh Abdul Qo dir jaelani
 • khasiat doa syekh abdul qodir jaelani
 • https://www walisembilan com/doa-alfatihah-syekh-abdul-qadir-jaelani-mendapat-berkah-tak-terduga/
 • doa syekh abdul qodir jaelani mp3
 • https://www walisembilan com/tag/cara-menggunakan-hizib-jailani/
 • doa al fatihah syeikh abdul qadir al jailani
 • hizib jaelani mp3
 • doa penyembuhan penyakit syekh abdul zaelani
 • benda benda bertuah dan khasiatnya
 • robbi inni maghlubun fantasir
 • doa syeh abdul kodir jaelani
 • amalan robbi inni maghlubun fantasir
 • ilmu hikmah wirid alfatihah syekh abdul qadir
 • khasiat hizib asror syekh abdul qodir jaelani
 • doa syeikh abd qadir jailani al ishaqi agar dicintai banyak orang dan murah rezeqi
 • kegunaan hizib jaelani
 • doa minta jodoh syeh abdul qadar
 • doa syehk abdul qodir al jailany bulan syuro
 • Doa syaikh abdul qadir jailani
 • doa wakiah dari seh apdulkodir jaelani
 • amalan agar di sayang allah syeh abdul qodir al jaialani
 • doa syekh abdul qodir tentang keturunan
 • amalan shalawat syeh abdul kodir jaelani beserta binti untuk penunduk
 • robi ini maghlubun fantasir com
 • doa syeh abdul qadir jailani
 • doa alfatihahsech abdulqadir aljailani
 • doa al qadir jailani com
 • robbi ini maghlubun fantashir
 • doa penakluk ular dan buaya zeh abdul kadir al jailani
 • doa doa kepada seh jaelani
 • doa supaya diberi keturunansyekh abdul qodir
 • doa syekh abdul qodir jaelani dalam bahasa latin
 • amalan syekh abdul qodir segan
 • rahasia suratul fatihah syeh abdul qodir al jaelani
 • hadiah al fatihah untuk syeih abdul qodir jailani
 • bacaan quran hizib syekh abdul qodir jaelani
 • berkah al fatihah
 • bacaan latin surat abdul qodir jaelani
 • bacaan surat syeh jaelani
 • amalan hadiah anjuran dari abdul khodir al jaelani untuk mendapatkan pekerjaan
 • bacaan syeikh abdul qadir azzailani
 • amalan hizib syeh abdul kodir zaelani apakah bisa menyembuhkan penyakit
 • zikir al fatihah syeh abdul qodir jaelani
 • Alpatihah liridoilahi subhanallahhu wataalla alpatihah Alpatihah walisyafaati muhammadin sallawlohhi waallaihi wasalam Waalaihi wa asbihi wadurriya tihi alpatihah Al patihah syekh abdul kodir al zailani Alpatihah Alpatihah waliyullah sunan gunung jati cir

1 Comment

Tinggalkan Balasan