Tawasul Wali Songo Untuk Mendapatkan Ilmu Asmak

Tawasul Wali Songo Untuk Mendapatkan Ilmu Asmak – Bagi anda yang suka dan tertarik dengan Ilmu Wali Songo, Ilmu Kebatinan, Ilmu Hikmah, Ilmu Spiritual dan Ilmu Ilmu Islam Kejawen maka tawasul menjadi salah satu syarat utama yang harus anda kuasai. Tawasul tentunya sudah tidak asing lagi di telinga anda bukan? Sejatinya, Tawasul berasal dari bahasa Arab (wasiilah : perantara). Tawassala-yatawassalu-tawassulan. Yakni menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam kita berdoa. Kita tetap meminta kepada Allah, tetapi kita meletakkan perantara di tengah. Tawasul inilah yang menjadi perantaranya.

Salah satu Ilmu Wali Songo paling dikenal adalah Ilmu Asmak. DImana ilmu Asmak menjadi sangat diminati masyarakat bahkan hingga saat ini. Hal ini Karena Ilmu Asmak memang banyak manfaatnya, mulai dari manfaat lahir hingga batin. Secara rohani, amalan Ilmu Asmak mampu memberikan kesejukan dan ketenangan jiwa. Secara lahir amalan Ilmu Asmak bisa membuat seseorang mendapatkan kemuliaan dari ALLAH TA’ALA. Salah satu syarat mempelajari Ilmu Asmak ini adalah Tawasul Wali Songo.

Dalam artikel kali ini kita akan membahas mengenai bacaan tawasul wali songo lengkap untuk mempelajari Ilmu Asmak. Adapun bacaan lengkapnya seperti di bawah ini.

Bacaan Tawasul Wali Songo Lengkap

BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIIM ILA KHADROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASSALAM

WA ‘ALA AALIHI WASHOKHBIHI WAJAMII’IL AMBIYAAI WAL MURSALIIN WA AULIYAAISSHOOLIKHIINA WAL MALAAIKATIL MUQORROBIIN.

WA KHUSUSON ILAA ABAINA ‘ADAM WA UMMIYA HAWA WAKHUSUSON ILAA KHADROTI SYAIDINA MAUKHAB.

WAKHUSUSON ILAA KHADROTI SHULTHOONIL AULIYAAIL ‘AARIFIINA SYAYIDINAA SYECH ABDUL QODIR JAILANY RODHIALLOHU ANHU, WA AHLI BAITIHI WA FURUU IHI WA SYAIKHIHI WA MASYAABIKHIHI.

WA KHUSUSON ILA KHADROTI AULIYAA ILLAAHIL GHOOIBIR RUQOBAA I NUQOBAA I NUJABAA I ‘ABDAL AUTAD LAMUSUL KHUTUB.

WAKHUSUSON ILAA KHADROTIL AULIYAA I FII SYAIKHI AWWALUHA: WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN ROHMATULLOH (NGAMPEL).

WAKHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN MAULANA IBROHOM ASMORO QONDI WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN MAULANA MAKDUM IBROHIM WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN PAKU ‘AINUL YAQIIN

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN DERAJAT RADEN QOSIM WA KHUSUSON ILAA KHADROTI SUNAN JA’FAR SODIK (KUDUS)

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN SA’ID (MURIA) WA ILA KHADROTI SUNAN GUNUNG DJATI (CIREBON)

WA KHUSUSON ILA KHADROTI SUNAN KALI JOGO(KADILANGU JAWA TENGAH) QODHOO SHOLLALLOHU SIRROKUM

WAKHUSUSON ILAA KHADROTI MAN AJAAZANII WA SYAIKHI WA MASYAA IKHI WAKHUSUSON ILAA KHADROTI WA LIDAINII,

WA KHUSUSON ILAA KHADROTI JAAMI IL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT MU’MINIINA WAL MU’MINAATIAL AKHYAA I MIN HUM WAL AMWAATH. (AL FATIHAH 7 Kali).

Tawasul Wali Songo tersebut dibaca sebelum anda mengamalkan ILMU ASMAK WALI SONGO. Adapun ilmu asmak walisongo dipelajari dengan tat acara tertentu dan perlu seorang Guru pembimbing agar dalam belajar anda bisa cepat mengusai.

Nah, dimana bisa mempelajari ILMU ASMAK WALI SONGO? Silahkan anda pelajari DISINI!

Itulah tawasul wali songo yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk anda. BARAKALLAH.